dūbyti

dūbyti
×dū̃byti, -ija, -ijo (brus. дyбiць) tr. , Rk dirbti (kailius): Dū̃bijo – eglinėm žievėm skūrą dirbo Prng. Dū̃byti kalniai nebijo lietaus Dglš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • dubyti — dùbyti, ija ( yja), ijo ( yjo), dūbyti Š 1. žr. dubėti 2: Pagavo, ir dùbija Žb. 2. intr. J daug, godžiai valgyti ar gerti: Dùbyja kaip kiaulė – pripyliau bliūdą, ir nėr! Paį. dubyti; išdubyti; padubyti; pridubyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dugnyti — dùgnyti, ija ( yja), ijo ( yjo) tr., dugnyti, ìja, ìjo Š 1. dugną dėti: Reikia dùgnyt katilas Rdš. Geras kelias – kap dùgnytas Švnč. 2. Švnč dengti dugnu. 3. Švnč žr. dubyti 2. dugnyti; įdugnyti; pridugnyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dujyti — 2 dùjyti, ija, ijo žr. dubyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūblėti — 2 ×dūblėti, ėja, ėjo žr. dūbyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdubyti — išdùbyti tr. godžiai išvalgyti: Visą pieną išdùbijo, nė gurkšnio nepaliko Ps. dubyti; išdubyti; padubyti; pridubyti; sudubyti; uždubyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padubyti — padùbyti intr. pavalgyti: Diedas tik padūbyti ir ateina Dl. dubyti; išdubyti; padubyti; pridubyti; sudubyti; uždubyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pridubyti — pridùbyti 1. žr. pridubėti 1: Pridùbijo kaip šunį Žb. 2. žr. pridubėti 3: Kad pridūbijau blynų su smetona Dl. dubyti; išdubyti; padubyti; pridubyti; sudubyti; u …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudubyti — sudùbyti tr. godžiai suėsti: Tas arklys visa sudùbijo, kaip šluote sušlavė Glv. dubyti; išdubyti; padubyti; pridubyti; sudubyti; uždubyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uždubyti — uždùbyti tr. užmušti: Būt aždūbiję Lz. dubyti; išdubyti; padubyti; pridubyti; sudubyti; uždubyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”